zamówienie na:

Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-4/20
wartość: 40 171 328,01 zł netto
termin składania ofert: 25 maja 2020  10:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę  
1. Ogłoszenie o zamówieniu (144kB) pdf
2. SIWZ (500kB) pdf
3. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (27kB) word
4. Załącznik nr 2 - jednolity dokument (94kB) pdf
5. Załącznik nr 2 - jednolity dokument.xml (150kB) plik
6. Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa (46kB) word
7. Załącznik nr 4 - wykaz robót (45kB) word
8. Załącznik nr 5 - wykaz osób (49kB) word
9. Załącznik nr 6 - wzór umowy (67kB) word
10. PB Architektura (28571kB) zip
11. PB Instalacje elektryczne (5340kB) zip
12. PB Konstrukcja (5626kB) zip
13. Przedmiary robót (4217kB) zip
14. PW Foyer Architektura (79126kB) zip
15. PW Foyer Konstrukcja (34788kB) zip
16. PW Instalacje BMS (10052kB) zip
17. PW Instalacje elektroakustyki (4204kB) zip
18. PW Instalacje niskoprądowe i SAP (27347kB) zip
19. PW Instalacje oświetlenia scenicznego (8973kB) zip
20. PW Instalacje sanitarne (28305kB) zip
21. PW Instalacje systemu inspicjenta (4485kB) zip
22. PW Instalacje elektryczne (72904kB) zip
23. PW Technologia teatralna (52305kB) zip
24. PW Widownia Architektura (58976kB) zip
25. PW Widownia Konstrukcja (26124kB) zip
26. PZT (3074kB) zip
27. STWiOR (29859kB) zip

28. Wyjaśnienia 1 do SIWZ (340kB) pdf
29. Przedmiar robót Instalacje oświetlenia scenicznego REWIZJA 1. (13kB) excel
30. PW Opis techniczny instalacje elektroakustyki. (1398kB) pdf
31. STWiOR instalacje elektroakustyki. (958kB) pdf
32. STWiOR instalacje oświetlenia scenicznego. (642kB) pdf
33. SIWZ REWIZJA 1 (z dnia 01.04.2020) (507kB) pdf
34. Załącznik nr 1 - formularz oferty REWIZJA 1 (z dnia 01.04.2020) (27kB) word
35. Załącznik nr 6 - wzór umowy REWIZJA 1 (z dnia 01.04.2020) (353kB) pdf
36. Repertuar z ostatnich 12 miesięcy. (2009kB) zip
37. Załącznik nr 2 do umowy - wzór wniosku. (63kB) pdf

38. Informacja o odwołaniu - Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. (159kB) pdf
39. Odwołanie Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. (1494kB) zip

40. Informacja o odwołaniu - Hochtief Polska S. A. (156kB) pdf
41. Odwołanie Hochtief Polska S. A. (3323kB) pdf

42. Zmiana treści SIWZ/Zmiana terminu składania ofert (176kB) pdf
43. Ogłoszenie o sprostowaniu nr 2020/S 072-170568 (66kB) pdf
44. Ogłoszenie o sprostowaniu (wysłane do publikacji w dniu 10.04.2020 r.) (70kB) pdf

45. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ 16.04.2020 r. (318kB) pdf
46. Decyzje administracyjne, uzgodnienia (15769kB) zip
47. Przedmiary robót (237kB) zip
48. Wydzielenia akustyczne otworów (17111kB) zip
49. Instrukcja czytania dokumentacji projektowej (184kB) pdf
50. Przewodnik (367kB) pdf
51. Wzór umowy o pomocy technicznej w zakresie obsługi BMS (89kB) pdf
52. Ogłoszenie o sprostowaniu (wysłane do publikacji w dniu 16.04.2020) (84kB) pdf
53. SIWZ REWIZJA z dnia 16.04.2020 r. (508kB) pdf
54. Załącznik 6 do SIWZ - wzór umowy REWIZJA z dnia 16.04.2020 r. (359kB) pdf
55. Rysunek schematu instalacji DSO (658kB) pdf

56. Odpowiedź na odwołanie, nr sprawy: KIO 737/20 (513kB) pdf

57. Uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie technologii teatralnej (100kB) pdf
58. Opis techniczny do projektu wykonawczego (693kB) pdf
59. STWiOR do projektu wykonawczego (734kB) pdf
60. Tabela właściwości napędów urządzeń scenicznych (20kB) pdf

61. Wyjaśnienia 3 treści SIWZ. Zmiana treści SIWZ. (524kB) pdf
62. SIWZ - Rewizja z dnia 27.04.2020 r. (493kB) pdf
63. Załącznik nr 1 do SIWZ - Rewizja z dnia 27.04.2020 r. (26kB) word
64. Załącznik nr 5 do SIWZ - Rewizja z dnia 27.04.2020 r. (50kB) word
65. Załącznik nr 6 do SIWZ - Rewizja z dnia 27.04.2020 r. (367kB) pdf
66. Dokumentacja techniczna (61629kB) zip
67. Ogłoszenie o sprostowaniu (wysłane do publikacji w dniu 27.04.2020 r.) (81kB) pdf

68 SIWZ - REWIZJA 3 - poprawienie daty w punkcie 11.1 i 11.2 (9250kB) pdf

69. Zmiana treści SIWZ (185kB) pdf
70. SIWZ - REWIZJA 4 z dnia 29.04.2020 r. (491kB) pdf
71. Wykaz osób - rewizja z dnia 29.04.2020 r. (51kB) word
72. Ogłoszenie o sprostowaniu (wysłane do publikacji w dniu 29.04.2020 r.) (77kB) pdf

73. Dot. cofnięcia odwołania - Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. (319kB) pdf

74. Zmiana treści SIWZ (164kB) pdf
75. SIWZ - Rewizja 5 z dnia 04.05.2020 r. (494kB) pdf
76. Wykaz osób - rewizja 2 z dnia 04.05.2020 r. (51kB) word
77. Ogłoszenie o sprostowaniu (wysłane do publikacji w dniu 04.05.2020 r.) (82kB) pdf

78. Wyjaśnienia 4 treści SIWZ (1284kB) pdf
79. Załączniki do wyjaśnień 4 treści SIWZ dostępne na platformie zakupowej: [kliknij tutaj]

80. Zalecenia archeologiczne - Izolacja ścian piwnic Budynku Głównego Teatru Wybrzeże (113kB) pdf

81. Informacja z otwarcia ofert (233kB) pdf

82. Ranking ofert (208kB) pdf

83. Informacja o wyniku postępowania (120kB) pdf


metryczka


Opublikował: Justyna Idaszak (25 marca 2020, 12:24:52)

Ostatnia zmiana: Justyna Idaszak (31 lipca 2020, 09:58:57)
Zmieniono: Wyłoniono wykonawcę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3687