zamówienie na:

Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-7/20
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 8 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp