zamówienie na:

Dostawa sprzętu oświetlenia scenicznego dla Sceny Malarnia

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-7/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 26 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę