zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: ZPI-3700-9/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę