Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania obiektów Teatru Wybrzeże w okresie 01.01.2017 r. - 31.01.2018 r.

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2016
wartość:
termin składania ofert: 22 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych oraz przeniesienie sieciowej stacji transformatorowej T-1808 „Stara Apteka” w podziemnym budynku technicznym Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 331248
wartość:
termin składania ofert: 10 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: zakończono postępowanie  

zamówienie na:

Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 30, o pomieszczenie magazynowe

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N/7/16
wartość:
termin składania ofert: 7 listopada 2016  15:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY TEATRU WYBRZEŻE - drugie postępowanie

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość:
termin składania ofert: 3 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

zamówienie na:

Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych budynków Stara Apteka oraz Przejście Bramne – stan surowy

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N/6/2016
wartość:
termin składania ofert: 26 października 2016  10:00
wynik postępowania: zakończono postępowanie 

zamówienie na:

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY TEATRU WYBRZEŻE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 318030
wartość:
termin składania ofert: 16 października 2016  15:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N/4/16
wartość:
termin składania ofert: 18 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: wybrano oferte 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)