Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: ZPI-3700-15/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

Dostawa urządzeń technologii w ramach projektu p.n. Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych.

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-13/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 4 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zamówienie rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Teatralnej w Gdańsku

zamawiający: Teatr Wybrzeże/Gmina Miasta Gdańska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-12/18
wartość: Nie dotyczy
termin składania ofert: 17 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Pana Witolda Wacińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane "WACIŃSKI" Witold Waciński, ul. Długa 15, 83-307 Kiełpino 

zamówienie na:

Przebudowa budynku sceny Malarnia - etap 1

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-3/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 21 marca 2018  10:00
wynik postępowania: W dniu 03.04.2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych w ramach projektu p.n. Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-2/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 14 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Zamówienie rozstrzygnięte 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)