Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynku Sceny Kameralnej w Sopocie

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-10/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 18 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę  

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: ZPI-3700-9/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu oświetlenia scenicznego dla Sceny Malarnia

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-7/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 26 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę  

zamówienie na:

Dostawa krzeseł do Sali teatralnej w Teatrze Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-8/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 6 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz sprzętu wideo z cyfrowym mikserem dla Sceny Malarnia

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-6/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 14 października 2019  10:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę w zakresie części 1 i 3  

zamówienie na:

Dostawa urządzeń systemu elektroakustyki i oświetlenia

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-4/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 17 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

Przebudowa oraz rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-5/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 15 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-1/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 15 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę  

zamówienie na:

najem lokalu z przeznaczeniem na kawiarnię wyłącznie na rzecz widzów Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg
nr sprawy: MK-226-2/18
wartość: 50,00
termin składania ofert: 8 stycznia 2019  11:00
wynik postępowania: zakończono postępowanie 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)