Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ramach projektu p.n. Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-10/17
wartość:
termin składania ofert: 19 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Wykonanie robót wykończeniowych w budynku Stara Apteka i Przejście Bramne

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-7/17
wartość:
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)