Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowa oraz rozbudowa budynków Teatru Wybrzeże w Gdańsku

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieogrniczony
nr sprawy: ZPI-3700-3/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 29 maja 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-16/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 3 stycznia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)