Stan wg bilansu na dzień 31.12.2017 r.


Rzeczowe aktywa trwałe43 651 497,84 zł
Środki trwałe  
26 017 974,65 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 758 993,18 zł
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
19 304 551,09 zł
urządzenia techniczne i maszyny921 816,08 zł
środki transportu14 080,95 zł
inne środki trwałe
18 533,35 zł
Środki trwałe w budowie17 633 523,19 zł

Bilans za rok 2017 zatwierdzony Uchwałą Nr 585/336/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r.

metryczka


Wytworzył: J. Idaszak (7 lutego 2020)
Opublikował: Justyna Idaszak (7 lutego 2020, 11:58:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 909