Informacje o udzieleniu zamówienia - Dług Teatr Nowy


 Gdańsk, dnia 09.10.2019
 
 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamawiający informuje, że w postępowaniu  
o udzielnie zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na przygotowanie i wykonanie spektaklu Dług  14  listopada 2019 , udzielono zamówienia Wykonawcy Teatr Nowy Proxima w Krakowie                         

metryczka


Wytworzył: Kamila Sidor (9 października 2019)
Opublikował: Kamila Sidor (9 października 2019, 13:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147