Majątek - 2013 rok:

Stan wg bilansu na dzień 31.12.2013 r.:

 
Rzeczowe aktywa trwałe (w tym)
29 408 196,89 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 915 050,65 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej21 512 213,36 zł
urządzenia techniczne i maszyny1 834 053,29 zł
środki transportu97 953,63 zł
inne środki trwałe48 898,96 zł
Bilans za rok 2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 434/348/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku

metryczka


Wytworzył: brak danych (20 czerwca 2013)
Opublikował: Monika Zienkowska (20 lutego 2015, 10:50:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574