Stan wg bilansu na dzień 31.12.2014 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe (w tym):30 222 306,09 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
5 992 341,49 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
21 231 290,92 zł
urządzenia techniczne i maszyny1 509 904,93 zł
środki transportu70 404,39 zł
inne środki trwałe43 064,81 zł


Bilans za rok 2014 zatwierdzony Uchwałą Nr 467/44/15 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 26 maja 2015 roku 

metryczka


Wytworzył: Marcin Trzeciakowski (18 czerwca 2015)
Opublikował: Marcin Trzeciakowski (18 czerwca 2015, 11:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591