Stan wg bilansu na dzień 31.12.2015 r.:

Rzeczowe aktywa trwałe (w tym):34 772 723,09 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
5 918 386,54 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej20 487 020,44 zł
urządzenia techniczne i maszyny1 168 810,83 zł
środki transportu 51 629,91 zł
inne środki trwałe33 192,52 zł


Bilans za rok 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr 521/45/16 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 31 maja 2016 roku 

metryczka


Wytworzył: Marcin Trzeciakowski (1 czerwca 2016)
Opublikował: Marcin Trzeciakowski (13 września 2016, 09:20:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 517