Stan wg bilansu na dzień 31.12.2016 r.

Rzeczowe aktywa trwałe36 212 273,91 zł
Środki trwałe  
26 735 342,23 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 838 689,86 zł
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
19 778 656,78 zł
urządzenia techniczne i maszyny 1 059 561,73 zł
środki transportu 32 855,43 zł
inne środki trwałe
25 578,43 zł
Środki trwałe w budowie 9 476 931,68 zł

Bilans za rok 2016 zatwierdzony Uchwałą Nr 622/241/17 Zarządu Województwa Pomorskiego  z dnia 6 czerwca 2017 roku

metryczka


Wytworzył: brak danych (20 lipca 2017)
Opublikował: Marcin Trzeciakowski (20 lipca 2017, 11:41:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676