Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Redakcja treści w biuletynie:

Osoby odpowiedzialne: 1. Justyna Idaszak, Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji, 58 301 70 29, e-mail: justyna.idaszak@teatrwybrzeze.pl2. Paweł Jakubowicz, Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji, 58 301 70 29, e-mail: [...]

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wybrzeże z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Schemat przyjmowania skarg i wniosków  Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Teatru Wybrzeże odbywa się zgodnie z przepisami: Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

metryczka