Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2019
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (4)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (0)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)
Ogłoszenia o naborze z roku 2020  |  Ogłoszenia o naborze z roku 2019

stanowisko:

oświetleniowiec

miejsce pracy: Teatr Wybrzeże
termin składania dokumentów: 6 września 2019  23:59
Dyrektor Naczelny i Artystyczny ogłasza nabór 
na stanowisko oświetleniowiec 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2 
 
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- znajomość zagadnień związanych z oświetleniem teatralnym/scenicznym
- znajomość podstawowych urządzeń oświetleniowych oraz sposobu i charakterystyki ich działania.
- znajomość konsolet oświetleniowych
- znajomość zagadnień komputerowych związanych z ich działaniem 
- znajomość podstawowych zagadnień związanych z elektryką , mile widziane uprawnienia elektryczne „E”
- prawo jazdy kat „B”
- mile widziana znajomość programów do realizacji wideo typu Resolume bądź podobnych.
- Mile widziana wiedza z zakresu posługiwania się projektorami multimedialnymi.

Warunki pracy:
wymiar czasu pracy: 1 etat
miejsce świadczenia pracy:  Teatr Wybrzeże

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV);
- list motywacyjny;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 6 września 2019 roku na adres sekretariat@teatrwybrzeze.pl, temat „praca”
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Kandydat którego zaprosimy na spotkanie zostanie poproszony o udostępnienie do wglądu dodatkowo:
dokumentów poświadczających wykształcenie; świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia; innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy.


Dodatkowe informacje:
Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2,
80-834 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
3) Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na pracownika w aktualnej rekrutacji, a także w celu wzięcia pod uwagę CV w przyszłych rekrutacjach po udzieleniu odrębnej zgody.
Podstawą przetwarzania są przepisy prawa: art. 22 [1] Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielona zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą do momentu wycofania przez kandydata zgody lub zgodnie z okresem wskazanym w ogłoszeniu o pracę, jeśli zostało określone w ogłoszeniu.
5) Kandydat do pracy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny.
7) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.

 

metryczka


Wytworzył: J. Idaszak (26 sierpnia 2019)
Opublikował: Justyna Idaszak (26 sierpnia 2019, 10:44:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251