zamówienie na:

Przebudowa budynku sceny Malarnia - etap 1

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-3/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 21 marca 2018  10:00
wynik postępowania: W dniu 03.04.2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę