zamówienie na:

Przebudowa ulicy Teatralnej w Gdańsku

zamawiający: Teatr Wybrzeże/Gmina Miasta Gdańska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-12/18
wartość: Nie dotyczy
termin składania ofert: 17 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Pana Witolda Wacińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane "WACIŃSKI" Witold Waciński, ul. Długa 15, 83-307 Kiełpino