zamówienie na:

Dostawa urządzeń technologii w ramach projektu p.n. Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych.

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-13/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 4 października 2018  10:00
wynik postępowania: Zamówienie rozstrzygnięte