zamówienie na:

świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: ZPI-3700-15/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę  
Zamówienie nr ZPI-3700-15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach teatru Wybrzeże w Gdańsku i w Sopocie.

CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie 

Ogłoszenie o zamówieniu (91kB) pdf

Załącznik 1 - formularz oferty (25kB) word  

Załącznik 2 -wykaz usług (45kB) word
Załącznik 6 - wzór umowy działania w imieniu Administratora (47kB) pdf

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez NORD SECURITY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk 

metryczka


Opublikował: Justyna Idaszak (13 grudnia 2018, 15:13:47)

Ostatnia zmiana: Justyna Idaszak (11 września 2019, 09:42:24)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 392