zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania w obiektach Teatru Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-16/18
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 3 stycznia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp 
Zamówienie nr ZPI-3700-16/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwaną dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest świadczenie usług sprzątania we obiektach Teatru Wybrzeże 

Cpv: 90910000-9 - usługi sprzątania 

SIWZ (172kB) pdf

Załącznik 1a- formularz ofertowy (24kB) word

Załącznik 1b- formularz ofertowy (24kB) word

Załącznik 2- oświadczenie wstępne (58kB) word

Załącznik 3 - grupa kapitałowa (42kB) word

Załącznik 4a- wykaz usług (46kB) word

Załącznik 4b - wykaz usług (46kB) word

Załącznik 5a - wykaz osób (49kB) word

Załącznik 5b - wykaz osób (48kB) word

Załącznik 6a -wzór umowy (61kB) pdf

Załącznik 6b- wzór umowy (61kB) pdf

Załącznik 7a- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (81kB) pdf

Załącznik 7b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (72kB) pdf

Załącznik 8 -instrukcja czyszczenia foteli teatralnych na widowni Starej Apteki (413kB) pdf

Załącznik 9 - instrukcja czyszczenia powierzchni marmurowych (183kB) pdf

Załącznik 10a- wzór umowy działania w imieniu Administratora (46kB) pdf

Załącznik 10b- wzór umowy działania w imieniu Administratora (46kB) pdf  

Ogłoszenie o zamówieniu (204kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ (341kB) pdf

Zmiana treści SIWZ (168kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (191kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (173kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania (235kB) pdf

metryczka


Opublikował: Justyna Idaszak (14 grudnia 2018, 10:19:35)

Ostatnia zmiana: Justyna Idaszak (7 stycznia 2019, 09:21:15)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 384