zamówienie na:

Dostawa sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz sprzętu wideo z cyfrowym mikserem dla Sceny Malarnia

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-6/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 14 października 2019  10:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę w zakresie części 1 i 3  
Adres strony, na której prowadzone jest postępowanie: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/253986

1. SIWZ (196kB) pdf
2. Załącznik 1a - formularz ofertowy - część 1 (23kB) word
3. Załącznik 1b- formularz ofertowy - część 2 (23kB) word
4. Załącznik 1c- formularz ofertowy - część 3 (23kB) word
5. Załącznik 2a - formularz cenowy - część 1 (25kB) excel
6. Załącznik 2b -formularz cenowy - część 2 (18kB) excel
7. Załącznik 2c -formularz cenowy - część 3 (14kB) excel
8. Załącznik 3a - JEDZ - w zakresie części 1 i 2 (94kB) zip
9. Załącznik 3b - JEDZ - w zakresie części 3 (92kB) zip
10. Załącznik 4 - grupa kapitałowa (41kB) word
11. Załącznik 5a- wykaz dostaw - część 1 (43kB) word
12. Załącznik 5b - wykaz dostaw - część 2 (43kB) word
13. Załącznik 6 - wzór umowy (76kB) pdf
14. Załącznik 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (101kB) pdf  
15. Ogłoszenie o zamówieniu (157kB) pdf
16. Wyjaśnienia treści SIWZ (123kB) pdf
17. Informacja z otwarcia ofert (222kB) pdf
18. Ranking ofert - część 3 (105kB) pdf
19. Ranking ofert - część 1 (105kB) pdf
20. Informacja o unieważnieniu postępowania- dot. części 2 (259kB) pdf
21. Informacja o wyniku postępowania - dot. części 3 (239kB) pdf
22. Informacja o wyniku postępowania- dot. części 1 (241kB) pdf
23. Informacja o udzieleniu zamówienia- dot. części 1 (103kB) pdf
24. Informacja o udzieleniu zamówienia - dot. części 3 (105kB) pdfmetryczka


Opublikował: Justyna Idaszak (11 września 2019, 09:38:53)

Ostatnia zmiana: Justyna Idaszak (26 listopada 2019, 11:22:05)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379