zamówienie na:

Dostawa krzeseł do Sali teatralnej w Teatrze Wybrzeże

zamawiający: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPI-3700-8/19
wartość: Nie podaje się
termin składania ofert: 6 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę