Plan postępowań - 2021 rok 
Plan postępowań na 2021 r. - wersja 1
Plan postępowań na 2021 r. - wersja 1
Plan postępowań - 2020 rok
Plan postępowań - 2020 rok
 
Plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2019 roku
Plan postępowań na 2019 r.
 
 

Plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2018 roku
Plan postępowań na 2018 r.

Plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2017 roku
Plan postępowań [2017]
Plan postępowań [Aktualizacja 1]