1. ZAMAWIAJĄCY:

Teatr Wybrzeże ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, www.teatrwybrzeze.pl 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją spektakli teatralnych, udzielane w trybie niekonkurencyjnym, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)   oraz art. 37a Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

3. NAZWA ZAMÓWIENIA

Przygotowanie i wykonanie spektaklu Klub Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na Scenie Kameralnej w Sopocie w ramach X edycji Festiwalu Sopot Non Fiction.

4. TERMIN WYKONANIA:

23 sierpnia 2021