INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194)  oraz art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu   o udzielnie zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na przygotowanie i wykonanie spektaklu ONKO w dniu 26 sierpnia 2021, udzielono zamówienia Wykonawcy TR Warszawa.