1. ZAMAWIAJĄCY
Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk,  tel. 58 301-18-36, fax 58 301 20 46, www.teatrwybrzeze.pl
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją spektakli teatralnych, udzielane w trybie niekonkurencyjnym, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)   oraz art. 37a Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)
 
3. NAZWA ZAMÓWIENIA
Przygotowanie i wykonanie spektaklu Improwizacje Andrei Yeudakimauna, ul. Płocka 15-14, 01-231 Warszawa na Scenie Kameralnej w Sopocie w ramach X edycji Festiwalu Sopot Non Fiction.
 
4. TERMIN WYKONANIA
25 sierpnia 2021