INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 

Na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194)  oraz art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu   o udzielnie zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na przygotowanie i wykonanie spektaklu Improwizacje Andrei Yeudakimau w dniu 25 sierpnia 2021, udzielono zamówienia Wykonawcy Andrei Yeudakimau, ul. Płocka 15-14, 01-231 Warszawa.