INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 

Na podstawie art. 37d Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194)  oraz art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu   o udzielnie zamówienia z zakresu działalności kulturalnej na przygotowanie oraz montaż elementów scenografii na scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie w ramach premiery spektaklu "Czego nie widać" w reżyserii Jana Klaty, scenografia Mirek Kaczmarek w dniu 13.06.2022 r. udzielono zamówienia Wykonawcy S-BUD Sławomir Jagodziński, ul. Podgórna 8, 81-811 Sopot, NIP: 5851000327.