Zamówienia na: Modernizacja pomieszczeń zaplecza Dużej Sceny Teatru Wybrzeże

Numer zamówienia: ZPI-3700-2/23

Tryb postępowania: tryb podstawowy na podstawie art. 175 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/755767