Misja Teatru Wybrzeże

Misją i celem Teatru Wybrzeże jest dbanie o wysoki poziom artystyczny prezentowanych przedstawień i popularyzacja sztuki teatralnej wśród mieszkańców Trójmiasta, a także odwiedzających nas turystów. Staramy się w ambitny sposób współtworzyć życie kulturalne Gdańska i Sopotu poprzez współpracę z najwybitniejszymi i najbardziej obiecującymi polskimi artystami, dzięki którym powstają u nas wysokiej klasy przedstawienia oparte na klasyce, a także najciekawszych dokonaniach dramaturgii współczesnej. Prócz oferty artystycznej kierujemy również do naszej społeczności propozycje zajęć edukacyjnych (dla dzieci i dorosłych), tworzymy wystawy, stwarzamy pole do dyskusji o spektaklach (Dyskusyjny Klub Teatralny), a w celu poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej współpracujemy ze szkołami artystycznymi (ASP), Teatrem Szekspirowskim i Uniwersytetem Gdańskim, przez co staramy się zaspokajać społeczne potrzeby uczestnictwa w kulturze na wielu poziomach i wymiarach. Nad realizacją tych zadań pracuje profesjonalny zespół pracowników i współpracowników, którzy swoimi kompetencjami, ambicją i oddaniem pomagają zrealizować powierzoną nam misję.