Teatr działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych na jej podstawie,

2) Umowy z dnia 21 grudnia 2010r., w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Wybrzeże w Gdańsku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim i Gminą Miasta Sopot, zwanej dalej „umową”,

3) Statutu Teatru Wybrzeże.
Statut do pobrania tutaj.