Cel i zakres działania

Celem działania Teatru jest aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, regionu i kraju, poprzez realizację i prezentację najwyższej jakości widowisk teatralnych, opartych na najbardziej wartościowych dziełach literatury oraz zaspokajanie społecznych potrzeb uczestnictwa w kulturze.

Teatr realizuje swoje zadania w szczególności przez:

  1. przygotowanie premier teatralnych w siedzibie własnej i poza nią,
  2. wystawianie spektakli z wykorzystaniem własnego zespołu oraz zaproszonych artystów,
  3. możliwość organizowania widowisk pozateatralnych związanych z wernisażami, wystawami, koncertami, recitalami, itp.,
  4. sprowadzanie spektakli gościnnych i działalność impresaryjną,
  5. prowadzenie edukacji teatralnej, z uwzględnieniem obszaru potrzeb społecznych osób niepełnosprawnych.