Adam Orzechowski 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Dyrektor zarządza Teatrem, reprezentuje go na zewnątrz oraz organizuje jego pracę. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i odpowiada za całość działalności Teatru.

Grażyna Florek 
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy

odpowiada za gospodarkę finansową Teatru oraz właściwą organizację zagadnień administracyjnych i gospodarczych w Teatrze nie należących do właściwości innych pracowników.