Adam Orzechowski 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Dyrektor zarządza Teatrem, reprezentuje go na zewnątrz oraz organizuje jego pracę. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i odpowiada za całość działalności Teatru.

 

Radosław Paczocha
Zastępca Dyrektora - Kierownik Literacki 

w uzgodnieniu z Dyrektorem koordynuje całokształt zagadnień programowych Teatru oraz nadzoruje działania marketingowe i rzecznika prasowego związane z funkcjonowaniem Teatru.

 

Grażyna Florek 
Zastępca Dyrektora - Główny Księgowy

odpowiada za gospodarkę finansową Teatru oraz właściwą organizację zagadnień administracyjnych i gospodarczych w Teatrze nie należących do właściwości innych pracowników.