W Teatrze Wybrzeże w Gdańsku prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

- Ewidencja zarządzeń,

- Ewidencja pism przychodzących i wychodzących,

- Ewidencja umów zawieranych przez Teatr,

- Ewidencja skarg i wniosków,

- Ewidencja osobowa,

- Rejestr upoważnień i pełnomocnictw,

- Archiwum zakładowe.