Teatr Wybrzeże jest użytkownikiem wieczystym gruntów:
- Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, KW GD1G/00065494/5, nr działki: 236,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00120843/1, nr działki: 238/3,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00120843/1, nr działki: 238/9,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00120843/1, nr działki: 238/8,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00065494/5, nr działki: 238/7,
- Gdańsk, ul. Kołodziejska, KW GD1G/00065494/5, nr działki: 238/6,
- Gdańsk, Targ Węglowy, KW GD1G/00064594/5, nr działki: 235,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00272162/3, nr działki: 237,
- Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 30, KW  GD1S/00004617/0, nr działki: 3/2,
- Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 30, KW GD1S/00009087/0, nr działki: 4/3.
 
Teatr Wybrzeże jest użytkownikiem wieczystym budynków:
- Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, KW GD1G/00065494/5, nr działki: 236,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00120843/1, nr działki: 238/3,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00120843/1, nr działki: 238/9,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00120843/1, nr działki: 238/8,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00065494/5, nr działki: 238/7,
- Gdańsk, ul. Kołodziejska, KW GD1G/00065494/5, nr działki: 238/6,
- Gdańsk, ul. Teatralna 2, KW GD1G/00272162/3, nr działki: 237,
- Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 30, KW  GD1S/00004617/0, nr działki: 3/2,
- Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 30, KW GD1S/00009087/0, nr działki: 4/3.