Stan wg bilansu na dzień 31.12.2018 r.

Rzeczowe aktywa trwałe55 441 002,64 zł
Środki trwałe  
51 078 147,48 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 679 296,50 zł
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
40 901 712,71 zł
urządzenia techniczne i maszyny3 970 753,43 zł
środki transportu16 310,35 zł
inne środki trwałe
510 074,49 zł
Środki trwałe w budowie4 362 855,16 zł

Bilans za rok 2018 zatwierdzony Uchwałą nr 542/52/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2019 r.

metryczka


Wytworzył: J. Idaszak (7 lutego 2020)
Opublikował: Justyna Idaszak (7 lutego 2020, 12:16:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 482