W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Deklaracja dostępności

Teatr Wybrzeże zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Teatr Wybrzeże.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i linki (odnośniki), do których nie dodano opisów alternatywnych,
- strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które mogą nie spełniać wymogów dostępności, 
- część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast,
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
- mapa strony.

WYNIK ANALIZY:
Serwis spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie A i AA w:  94,4%
Deklaracja została sporządzona dnia: 06.05.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie Raportu dostępności strony bip.teatrwybrzeze.pl wg specyfikacji WCAG 2.0.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

VDB Sp. z o.o., ul. Junony 80, 80-299 Gdańsk

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Idaszak. Kontakt: justyna.idaszak@teatrwybrzeze.pl, tel. 52 301 70 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Teatr Wybrzeże odpowiada Justyna Idaszak, justyna.idaszak@teatrwybrzeze.pl, tel.52 301 70 29.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przetwarzania tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej poszczególnych scen: 

Scena Kameralna
Scena Kameralna znajduje się mniej więcej w połowie długości ul. Bohaterów Monte Cassino, po prawej stronie idąc w kierunku sopockiego molo.

Wejście do budynku oraz I rząd widowni znajdują się na poziomie terenu. Mamy możliwość wyjęcia krzeseł z widowni. Na tej scenie możemy gościć 4 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toaleta znajduje się na poziomie terenu na lewo od wejścia. Osoby poruszające się na wózku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych.

Stara Apteka
Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe. Po lewej stronie znajduje się szatnia i kasa biletowa.  Po prawej stronie od wejścia znajduje się pochylnia prowadząca do wejścia na widownię. Nie ma progów ani schodów do pokonania. Ze względu na brak poręczy na krótkim odcinku foyer, gdzie jeszcze nie ma wypłaszczenia – zespół bileterski służy pomocą przy poruszaniu się. Ostatni rząd widowni znajduje się na poziomie terenu. Możemy gościć 1 osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Osoby poruszające się na wózku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych.
Na wprost od wejścia znajduje się przeszklona winda i schody w górę. Między szatnią a widną znajduje się przejście prowadzące w głąb do toalety damskiej i męskiej. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się po lewej, obok szatni, na wysokości windy. Wszystkie toalety znajdują się na poziomie terenu. Na terenie całego budynku znajdują się ścieżki dotykowe.
 
Scena Malarnia
Wejście na Scenę Malarnia znajduje się na I piętrze budynku Starej Apteki. Wejście do Starej Apteki znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe. Po lewej stronie znajduje się szatnia i kasa biletowa. Na wprost od wejścia znajdują się schody w górę i winda z komunikatami głosowymi, która umożliwia komunikację między poziomami. Wejście na widownię znajduje się po prawej stronie od windy i schodów. Mamy możliwość wyjęcia krzeseł z widowni. Możemy gościć jednocześnie 4 osoby poruszające się na wózkach. Osoby poruszające się na wózku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego przybycia w kasach biletowych.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze obok szatni, na wysokości windy. Wszystkie toalety znajdują się na poziomie terenu. Na terenie całego budynku znajdują się ścieżki dotykowe.

Duża Scena i Czarna Sala są w trakcie remontu. Informacje o dostępności pojawią się po ukończeniu prac.

Kasa biletowa
Kasa biletowa znajduje się obecnie w budynku Starej Apteki w Gdańsku. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Drzwi są szklane, dwuskrzydłowe. Po lewej stronie znajduje się kasa biletowa. Kasa biletowa w Sopocie znajduje się po lewej stronie od wejścia, na poziomie terenu, drzwi szklane, jednoskrzydłowe.

Oświetlenie i systemy alarmowe 
Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzoru. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnał nie będzie ostrzegał osób niesłyszących. W teatrze istnieje oznakowanie w druku braillowskim najważniejszych dla widzów elementów – wejścia na widownię oraz toalet. Zespół bileterski służy pomocą.