W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób reprezentujących strony umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów

XML

Treść

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób reprezentujących strony umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych jest Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, sekretariat@teatrwybrzeze.pl.

2. Inspektor ochrony danych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy iod@teatrwybrzeze.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Podstawa przetwarzania danych:

1) Jeżeli są Państwo stroną umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*) tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

2) Jeżeli są Państwo osobą reprezentującą Stronę umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami regulującymi reprezentacje stron umowy, stosownie do jej rodzaju, w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3) Jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną do kontaktów służbowych i/lub osobą odpowiedzialną za koordynację i realizację umowy, Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Stronami umowy.

4) Przetwarzanie danych niezbędne do momentu zakończenia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Obowiązek podania danych:

Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie przepisów prawa oraz umowne w pozostałym zakresie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa podpisania umowy.

5. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od stycznia roku następnego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, przez okres niezbędny do zakończenia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że przepisy będą przewidywały dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

6. Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas usługi na podstawie podpisanych umów (np. usługi informatyczne).

7. Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii danych,
- żądania sprostowania danych,
- żądania usunięcia danych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- żądania ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Źródło danych osobowych:

Źródłem Państwa danych osobowych jest strona umowy, z którą zawarliśmy umowę.

9. Kategorie danych osobowych:

Przetwarzamy m.in.: dane teleadresowe (m.in.: adres korespondencyjny lub siedziby firmy, adres e-mail, nr telefonu) oraz identyfikacyjne (m.in.: imię i nazwisko).

10. ** Skrót RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).