W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochorny osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naświadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochorny osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawyZPI-3700-13/17

zamawiającyTeatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk

tryb zamówieniaZamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

wartość szacunkowa

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamówienia aktualne - USŁUGI:

Zamówienie nr ZPI-3700-13/17 z dnia 11.12.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest Świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże w Gdańsku i w Sopocie.

CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie

Termin składania ofert: 19.12.2017r., godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wykaz usług

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - wzór umowy


W związku z korektą pkt 5 Formularza oferty (zmiana z umowy cywilno-prawnej na umowę o pracę - zgodnie z Kryterium oceny ofert, o kórym mowa w pkt 8 lit. a. ogłoszenia o zamówieniu), poniżej zamieszczono poprawiony Formularz oferty.

Załącznik 1 - Formularz oferty Korekta


Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Informacja z otwarcia ofert


Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustaw Prawo Zamówień Publicznych jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez NORD SECURITY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk.

Informacja o wyniku postępowania

Załączniki