W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zarządzenie nr 32/2023 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Wybrzeże z dnia 29 grudnia 2023 roku

XML

Treść

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Teatrze Wybrzeże

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Teatru Wybrzeże odbywa się zgodnie z przepisami:

· Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25),

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46 z dnia 2002.01.22),

· Zarządzenia nr 32/2023 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z dnia 29 grudnia 2023 r.
 

                                                           § 1
 
1.Organem właściwym w sprawach rozstrzygania skarg i wniosków jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Wybrzeże.

2.Skargi i wnioski można zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Teatru Wybrzeże oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@teatrwybrzeze.pl , poza tym ustnie, zgodnie z ust. 3.

3.Upoważnia się następujących pracowników Teatru Wybrzeże:
a)      Kierownika Działu Komunikacji i Edukacji,
b)      Pracowników Działu Komunikacji i Edukacji
do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz sporządzania protokołów ustnego przyjęcia skargi lub wniosku i przekazywania protokołów do akt.

4.Niezależnie od powyższych postanowień interesantów w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością Teatru Wybrzeże w Gdańsku przyjmuje bezpośrednio Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Wyrzeże, po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu przyjęcia.
     

                                                         § 2

1. Z ustnego przyjęcia skargi lub wniosku, zgodnie z § 1 ust. 3, sporządzany jest protokół.

2. Wzór protokołu ustnego przyjęcia skargi lub wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


 

                                                      § 3

1. Za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz przygotowanie odpowiedzi na nie odpowiedzialny jest Kierownik Działu Komunikacji i Edukacji.

2. Skargi i wnioski są rozpatrywane i archiwizowane w kolejności chronologicznej.

3. Skargi i wnioski które wpłynęły drogą elektroniczną są drukowane i archiwizowane wraz z pozostałymi.

4. Na tablicy ogłoszeń jest umieszczona informacja o godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

PROTOKÓŁ USTNEGO PRZYJĘCIA SKARGI/WNIOSKU

 

W dniu  ..........

w Teatrze Wybrzeże

Pan/Pani

…………………………………………………………………………………………

dane kontaktowe: …………………………………………………………………….

 

wnosi ustnie do protokołu następującą skargę/wniosek:
...........................................................................................................................
 

Wnoszący załącza do protokołu następujące załączniki.
1. ...............................................................................................................
 

 

Protokół niniejszy został odczytany i podpisany,

Protokół sporządził:

..........................................................                                ................................
(imię i nazwisko i stanowisko służbowe)                          (podpis wnoszącego) 
                                                   

Załączniki